Business analysis, stakeholder analysis and alignment, business organisation mapping, business concept analysis, business process design, problem analysis and opportunity discovery, requirements gathering and prioritisation, solution definition, prototyping, cost/benefit analysis, budgeting, customer journey analysis, vision statement and roadmap drafting

Vendor management, search and selection, contact, request for information and request for proposal drafting, evaluation,  implementation

Finance, accounting and tax, banking, credit, insurance, human resources, social security, payroll, education, industry, logistics, customs, retail, legislation and regulation, pharmaceutics

Contact

Kaspr bv

BE-0821.501.314

office@kaspr.be

General terms (in Dutch)

Algemene voorwaarden

  1. Alle verkoopsvoorwaarden worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, beheerst door de hierna volgende voorwaarden.
  2. Alle klachten dienen binnen de 8 dagen na de dag van de dienstverlening schriftelijk en aangetekend te worden geformuleerd. Na deze termijn worden ze niet meer aanvaard.
  3. Zonder aanmaning of ingebrekestelling en met volle recht zal het bedrag van iedere factuur niet betaald op de vervaldatum, automatisch met 10% worden verhoogd, met een minimum van 200 €.
  4. Bovendien is vanaf de factuurdatum en van rechtswege op de onbetaalde bedragen een intrest verschuldigd van 1% per maand. 
  5. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.