Kaspr

Kaspr is een intuïtieve en heldere online tool voor eigenaars met één of meer eigendommen. Eigenaars krijgen ondersteuning bij de opvolging van hun eigendommen en de verhuur.

Eigenaars beheren hun eigendommen en huurcontracten en zien in één oogopslag de situatie van hun huuropbrengsten.

Gratis registreren

Starten met Kaspr


1. Registreer uzelf en uw eigendom

Vul uw gegevens als eigenaar en de gegevens van uw eigendom in.

Met Kaspr starten

2. Maak een huurcontract aan

Maak een huurcontract met uw huurder. Vul de gegevens over de huurder en de huurmodaliteiten in.

3. Volg de huur op

Controleer ontvangen betalingen en vul aan te rekenen kosten in. Pas huurindexering toe, of wijzig de huurprijs of de kosten.Hoe werkt het?

U kocht een eigendom, wil er huuropbrengsten uit genereren en bent geen professionele verhuurder.

Het beheer op papier of in rekenbladen is omslachtig en af en toe verliest u gegevens. Softwaretools zijn niet echt op maat, te duur of te complex. U geraakt niet meer wijs uit de indexaanpassingen of de gemaakte kosten Daardoor weet u niet meer precies hoeveel u van uw huurders te goed heeft. Of plots komt u tot de vaststelling dat een eigendom vrijkomt, waardoor het maanden leeg zal komen te staan.

Wanneer u zich registreert in Kaspr kan u uw eigendommen netjes beheren. U houdt hun locatie bij en wie precies de eigenaars zijn.

In een volgende stap kan u huurders en huurcontracten registreren. U ziet welke eigendom verhuurd en welke vrij is. En ook of de verjaardag of het einde van het huurcontract nadert.

In een tijdslijn die de huurperiode voorstelt kan u chronologisch de huur opvolgen. Voor elk huurcontract registreert u de gebeurtenissen. U beheert betalingen, kosten, indexaanpassingen, enzovoort. Op die manier weet u op elk moment het openstaand bedrag voor elke huurder.

Door middel van een instrumentenbord met indicatoren krijgt u in een oogopslag een globaal overzicht van de situatie en kan u ingrijpen.Registreren is eenvoudig. Vul uw gegevens in en bevestig de link die u in de e-mail ontvangt.

Uw gegevens zijn belangrijk

Bij Kaspr vinden we uw gegevens belangrijk. Daarom beschermen we uw gegevens door er zorgvuldig en discreet mee om te springen.

De gegevens over uzelf, uw eigendommen en uw huurders zijn beschermd door de privacywetgeving. U vult de gegevens in, u blijft er eigenaar over, en wij verwerken ze in functie van de toepassing.

De gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.Voordelen van Kaspr

Eén centrale tool

Met Kaspr beheert u de gegevens van uw eigendommen en huurcontracten in één oplossing. U hoeft niet meer te zoeken naar contactgegevens of contracten: de nodige gegevens houdt u in Kaspr bij.

24/7 beschikbaar

Kaspr is een online oplossing waardoor het steeds en op elke plaats beschikbaar is. Het is eenvoudig en efficiënt werken. Bovendien gebeuren softwareverbeteringen automatisch en transparant.

Praktisch en overzichtelijk

Contactgegevens opzoeken, huurmodaliteiten verifiëren, indexaanpassing doorvoeren, betalingen opvolgen, openstaande bedragen nakijken. Kaspr is praktisch en overzichtelijk opgezet en in één oogopslag weet u de stand van zaken.

Optimalisatie van huuropbrengsten

In de tool heeft u alle gegevens ter beschikking en u volgt chronologisch de huur op. Zo wordt u begeleid bij de verhuur en kan u meer opbrengsten uit uw huur halen. Bovendien heeft Kaspr transparante en aantrekkelijke prijzen.

Discretie in een onafhankelijke oplossing

In alle discretie kan u de verhuur van uw onroerende goederen beheren. U hoeft niet naar een beheerder te stappen. Kaspr is een onafhankelijke speler zonder banden met andere partijen.

Veilige toegang met uw persoonlijke account

Over een beveiligde internetverbinding krijgt u met uw persoonlijke gebruikersaccount toegang tot uw beheeromgeving. Kaspr houdt geen betaalgegevens bij, eventuele betalingen gebeuren volledig via een gekende betaalprovider.Starten met Kaspr is eenvoudig. Kaspr is praktisch en overzichtelijk opgezet.
Online en zonder tussenpersonen de gegevens over uw eigendommen en de verhuur opvolgen.

Hoeveel kost Kaspr?

Voor een aantal functionaliteiten kan u Kaspr gratis gebruiken. Kaspr heeft echter ook een basis- en een standaardpakket. Het standaardpakket is uitgebreider en u kan er effectief de huur mee opvolgen. U kiest een pakket voor alle eigendommen. Indien nodig kan u naar een pakket met meer functionaliteit overstappen.

  Gratis Basis Standaard
Webapplicatie
 • Toegankelijk op elke locatie met een internetverbinding
 • Registratie en inloggen door middel van een gebruikersaccount
Ja Ja Ja
Eigenaars beheren
 • Natuurlijke personen of rechtspersonen
 • Contactgegevens en nuttige informatie
Ja Ja Ja
Eigendommen beheren
 • Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Al dan niet behorend tot een complex of overkoepelend geheel (zoals flatgebouwen, garagecomplexen enzovoort)
 • Gronden, huizen, villa's, appartementen, studio's, autostaanplaatsen, garageboxen, handelspanden, kantoren, bergings, opslagruimten of soortgelijk
 • Nuttige informatie
Ja Ja Ja
Huurders beheren
 • Natuurlijke personen of rechtspersonen
 • Contactgegevens en nuttige informatie
Ja Ja
Huurcontracten beheren
 • Bepaalde of onbepaalde duur
 • Één of meer huurders en eigendommen
 • Indicatie van maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse, jaarlijkse, dagelijkse of wekelijkse betalingen
 • Kostenvoorschot of kostenforfait
 • Startindexcijfer bepalen
 • Huurcontract vervroegd stoppen of verlengen
Ja Ja
Huur opvolgen
 • Per betaal- en opvolgperiode van de huur
 • Jaarlijks al dan niet toepassen van indexering
 • Huurprijs of kosten aanpassen
 • Ontvangen betalingen en aan te rekenen kosten registreren en opvolgen
Ja
Prijs per jaar per eigendom Gratis 36 euro BTW inclusief 48 euro BTW inclusief
Prijs per maand per eigendom Gratis 3 euro BTW inclusief 4 euro BTW inclusief
Aankoop voor minstens 10 eigendommen
Prijs per maand per eigendom
1,5 euro BTW inclusief 2 euro BTW inclusief
Nu een account aanmaken